HMm ze spraše (02), v profilu dochází k přeměně slíd na expandity kontrahovatelné K+ a k migraci vysoce disperzní frakce jílu do luvického a přechodného horizontu