PZr z písků, póry mezi zrny písku vyplněny v humusoseskvioxidickém horizontu Bhs tmavými amorfními komplexy organických látek a seskvioxidů

PZr amorfní koloidy vyplňují póry mezi zrny písku, tmavá barva svědčí že jde o svrchní část spodického horizontu (Bhs)