PGm z terciérních jílovotopísčitých substrátů (04), v mramorovaném horizontu koncentrace rezivých novotvarů v těžších partiích matrice

PGm z polygenetických hlín (03); na povrchu pórů a pedů v spodní části profilu seskvany

PGm z polygenetických hlín (03); sesquany na povrchu pórů