RZk z vápenců (14) -Z; pod ornicí (Ap) hnědý kambický horizont (Bv) malé mocnosti, níže vápenec (R) (f.N)