RGr z písku (01)- L, pod horizonty O-Ah písek bez vývoje horizontů (f.M)

RGr z písku (01) – L; pod horizonty O-Ah písek bez vývoje horizontů (f.N) RGrz´z písků (01) – L; pod horizonty akumulace humusu O (moder a Ah) mikropodzol o mocnosti hor. Ep + Bhs 0,05-0,06 m (identifikovatelný pouze u lesních půd) (f.N) RGrk´ z terasových písků (01)-Z; pod ornicí Ap slabě vyvinutý hnědší horizont než hlouběji ležící písek (C) (f.N)