HNj z přemístěných a eolicky obohacených zvětralin vápenců – terra fusca (14) – Z; pod ornicí žlutohnědý luvický horizont Bt, přecházející v rozpad vápence (f.N)