LUg z prachovic (02) – L; pod horizonty akumulace O (moder) a Ah výrazný albický horizont El s tvorbou bročků, jazykovitě přechází do luvického horizontu, povrch pedů vybělený, místy modrozelený, (Bth) (f.S)