KAg kambizem oglejená z hlinitých svahovin (03) –Z v oblasti rul, změna fyzikálních vlastností mezi hlavním a bazálním souvrstvím vede k oglejení (f.N)

KAg – z přemístěných zvětralin rul; původně orniční horizont Ap zřetelně přechází do kambického horizontu Bv se výraznými znaky mramorování (ve svrchní části horizontu dochází k hydroeluviaci v důsledku proudění vody po svahu), který pozvolně přechází do substrátu IIC
KAg – z přemístěných zvětralin rul; původně orniční horizont Ap zřetelně přechází do kambického horizontu Bv se středně výraznými znaky mramorování, který pozvolně přechází do substrátu IIC