KAv – zvětralina diabasu; pod slabě vyvinutým horizontem nadložního humusu O a humusovým horizontem Ah se nachází červenohnědý kambický horizont Bv, který zřetelně přechází do žlutohnědého substrátu s obsahem karbonátů Ck