KAd z přemístěných zvětralin břidlic (18)- L; mocný horizont O (mor a Ah, níže hnědý kambický horizont (Bv) v hlavním souvrství, zřetelný přechod do bazálního souvrství (f.N)

KAd  z přemístěných zvětralin rul (09) – Z; pod ornicí (Ah) kambický horizont v hlavním souvrství, ostře přecházející do kaolinizovaného bazálního souvrství (f.N)

KAdz´z přemístěných zvětralin rul (09) – L; pod horizonty O + Ah se vytváří mirkopodzol (f.N)

KAdz´z přemístěných zvětralin rul (09) – L; s mirkopodzolem pod horizonty O + Ah (f.N)

KAd – z přemístěných zvětralin; pod horizontem akumulace organických látek O (mor) a Ahe se nachází žlutohnědý kambický horizont Bv, který pozvolna přechází do barevně méně výrazného substrátu IIC
KAd - z přemístěných zvětralin rul; pod horizontem akumulace organických látek O (mor) a Ah se nachází barevně výrazný kambický horizont Bv, který pozvolna přechází do substrátu IIC
KAd - z přemístěných zvětralin žul; pod horizontem akumulace organických látek O (moder) a Ah se nachází výrazněji hnědý kambický horizont Bv, který pozvolna přechází do substrátu IIC a dále do rozpadu mateční horniny
KAdz‘ - z přemístěných zvětralin rul; pod horizontem akumulace organických látek O (mor) a Ah se nachází vybělený horizont indikujicí mikropodzolizaci, pod ním leží barevně nevýrazný kambický horizont Bv, který velmi pozvolna přechází do substrátu IIC
KAd – z přemístěných flyšových zvětralin; pod horizontem akumulace organických látek O (moder) a Ah se nachází barevně výrazný žlutohnědý kambický horizont Bv, který pozvolna přechází do barevně méně výrazného půdotvorného substrátu IIC