KAr s mělkým kambickým horizontem (Bv) pod ornicí, tvořeným pískem s prachovitou (01)-Z výplní ( a slabou příměsí zvětralin magmatických hornin); ostře přecházející do písku s proplástky jílu