KAp z přímístěných zvětralin jílovců (05) - L, s kambickým horizontem níže molového nadložního humusu a slabě vyvinutého melanického horizontu (05) - L (f.N)