PZr z písků (01)-L; pod horizontem O (mor) a Ah výrazný albický horizont, ostře přecházející do humusoseskvioxidického horizontu malé mocnosti, níže žlutavý až světlešedý písek

PZr z písků (01)-L; pod horizonty O (mor) a Ah, výrazný albický horizont Ep ostře, ale záteky přechází do humusoseskvioxidického horizontu Bhs malé mocnosti, níže žlutavý písek

PZr z tercierních písků (01) – L; pod horizontem O (mor) a Ah vybělený hor. Ep s infiltrací humusu, zřetelně přechází do humusoseskvioxidického mocnějšího horizontu rozděleného na Bhs malé mocnosti a Bs, do 0,5 m níže žlutavý písek (f.S)

PZr z tercierních písků (01)-L; pod horizontem O (mor) a Ah mělký albický ho rizont Ep, přechází do málo mocného humusoseskvioxidického horizontu, rozčleněného na Bhs a Bs, níže kambický horizont přecházející do světlešedého písku s rezivými proplástky (f.S)

PZr z tercierního písku 01 –L; pod horizontem O a Ah mělký albický horizont, přecházející do humusoseskvioxidického horizontu malé mocnosti (členění na Bhs-Bs) níže světlešedý písek (f.S)

PZrz´z písku (01) - L; níže horizontu akumulace humusu (O+Ah) albický horizont (Ep), ostře přecházející do rezivého spodického horizontu (Bs) železitý podzol (f.N)

PZr z písků (01)-L; pod horizonty O (xeromor) a Ah výrazný albický horizont Ep, ostře přechází do humusoseskvidického hor. Bhs – Bs malé mocnosti (sklon k tvorbě ortštejnu), níže substrát- písek (f.N)