PGm z polygenetických hlín (03) – Z; pod ornicí nevýrazné prosvětlení, níže mramorovaný horizont (Bm) (f.N)

PGm z terciérních jílovotopísčitých (04)- Z substrátů; pod ornicí mírné vysvětlení a následuje mramorovaný horizont (Bm) (f.N) PGm z polygenetických hlín (03)-Z; pod ornicí slabé prosvětlení, následuje mramorovaný horizont Bm  nejvýraznější v hloubce pod 0,5 m, pod 0,9 m slabě oglejený substrát (f.N)