PGl z prachovic (02)-L; horní část profilu, pod horizonty akumulace humusu vybělený nodulární mramorovaný luvický horizont (Bmt) s výrazným prstovitým průnikem vybělených ( a redukovaných ) partií mezi rezivými partiemi (f.N)

PGl z prachovic (02)-L; spodní část profilu, mramorovaný luvický horizont (Bmt) s výrazným prstovitým průnikem vybělených ( a redukovaných ) partií mezi rezivými partiemi; do hloubky znaků oglejení ubývá (f.N)