PGw z polygenetických hlín (03); pod zrašeliněným horizontem (At) albický horizont s laterální hydroeluviací (Ew) v hydraulicky vodivé vrstvě, níže pouze slabě oglejený horizont až substrát