GLmo´z polygenetických hlín (03)-Z; pod anmoorovým horizontem reduktomorfní horizont s rezivými dvůrky kolem kořání (Gor), přechází do modravého reduktomorfního horizontu (Gr)