GLeo´z polygenetických hlín (03)-Z; pod anmorovým horizontem (At) glejový reduktomorfní horizont (Gr), níže přechod do hnědého substrátu (f.N)

GLe z hlubokých heterogenních svahovin (03) – L; pod horizonty akumulace hydrogenního humusu reduktomorfní glejový horizont Gr slabě štěřkovitý, přechází do štěrkovité hnědé svahoviny