GLk s hlubokých rozvrstvených svahovin (03), podmiňujícím výrazně oddělený kambický horizont (Bv) od glejového reduktomorfního (Gr) (f.N)