ORm na svahovině (03) – L; mesický horizont (Tm ) s převahou amorfních organických látek (f.S)