humusový horizont vytvořený překryvem ornicí (50 cm) přímo přechází do výsypkového materiálu