Hydrický:  PGl z prachovic (02) s převlhčením ve svrchní části profilu v zimně-jarním období (bez plného zaplnění pórů) a celoročním  převlhčením v spodní části profilu níže 0,8 m; jinak převládá ve svrchní části profilu do 0,8 m optimální ovlhčení