eubazická e´ |  mesobazická a´ |  podzolovaná z´ |  slabě (hluboko) oglejená g´   eubazická e´

nasycenost VM > 60 %, u lesních půd > 50 %

  mesobazická a´

nasycenost VM 60 – 30 %, u lesních půd 50 – 20 %

  podzolovaná z´

mikropodzol do hloubky 0,25 m

  slabě (hluboko) oglejená g´

viz kriteria hydromorfismu