eubazická e´ |  mesobazická a´   eubazická e´

nasycenost VM > 60 % u zemědělských půd

  mesobazická a´

nasycenost VM < 60 % u zemědělských půd