karbonátová c´ |  zrašeliněná o´   karbonátová c´

s residui karbonátů v hor. Acn

  zrašeliněná o´

s tvorbou horizontu At, blížícímu se saprickému Ts