eubazická e´ |  mesobazická a´ |  podzolovaná z´ |  mělce melanická n´ |  mělce umbrická u´ |  slabě oglejená g´ |  slabě (hluboko) glejová q´ |  hořečnatá x´ |  eutrofní b´ |  Subvarieta: oligotrofní d´ |  Subvarieta: mesotrofní m´   eubazická e´

v horizontu Bv VM >60 % u zemědělských a > 50 % u lesních půd

  mesobazická a´

v horizontu Bv VM < 60 – 30 % u zemědělských a V< 50 - 20 % u lesních půd

  podzolovaná z´

mikropodzol malé mocnosti, identifikovatelný pouze u lesních půd

  mělce melanická n´

s uvedenými horizonty do hloubky 0,25 m od minerálního povrchu 

  mělce umbrická u´

s uvedenými horizonty  do hloubky  0,25 m od minerálního povrchu

  slabě oglejená g´

viz hodnocení hydromorfismu

  slabě (hluboko) glejová q´

viz hodnocení hydromorfismu

  hořečnatá x´

z hadců, vysoký obsah Mg

  eutrofní b´

z ultrabazických substrátů

  Subvarieta: oligotrofní d´

viz kriteria trofismu

  Subvarieta: mesotrofní m´

viz kriteria trofismu