mělce melanická n´ |  slabě oglejená g´ |  eubazická e´ |  mesobazická a´ |  Subvarieta: oligotrofní d´ |  Subvarieta: mesotrofní m´   mělce melanická n´

melanický horizont do 0,2 m

  slabě oglejená g´

viz hodnocení hydromorfismu

  eubazická e´

v horizontu Bp VM >60 % u zemědělských a  V>50 % u lesních půd

  mesobazická a´

v horizontu Bp VM < 60% u zemědělských , V< 50 % u lesních půd

  Subvarieta: oligotrofní d´

viz kriteria trofismu

  Subvarieta: mesotrofní m´

viz kriteria trofismu