mělce umbrický u´ |  slabě oglejený g´   mělce umbrický u´

s umbrickým horizontem do 0,2 m

  slabě oglejený g´

slabé redoximorfní znaky níže hor. Bsv