eubazický e´ |  mesobazický a´ |  zrašelinělý o´ |  kaolinitický k´   eubazický e´

s nasyceností VM > 60 % u zemědělsky, V > 50 % u lesnicky využívaných půd

  mesobazický a´

s nasyceností VM <  60 % u zemědělských, V < 50% lesních půd

  zrašelinělý o´

s horizontem At od 0,1 m - 0,25 m

  kaolinitický k´

na kaoliitem bělavě zbarvených půdách s vysokým obsahem aktivního hliníku