karbonátová c´ |  hořečnatá x´ |  eutrofní b´   karbonátová c´

z karbonátových hornin

  hořečnatá x´

z hadců

  eutrofní b´

z ultrabazických (bazických) hornin