KONTEXTOVÁ NÁPOVĚDA
půdní profil

svislý řez půdou od povrchu až do půdotvorného substrátu nebo po pevnou horninu. Slouží především k popisu morfologických znaků půdy (barvy, struktury, novotvarů aj.) a k určení půdních diagnostických horizontů, nezbytných pro zařazení půdy v klasifikačním systému.