modální m |  oglejená g |  glejová q |  karbonátová c |  vyluhovaná v |  dystrická d |  psefitická y |  arenická r |  pelická p    modální m

ze středně těžkých substrátů bezkarbonátových

   oglejená g

středně výrazné redoximorfní znakydo 0,6 m

   glejová q

výraznější reduktomorfní znaky níže 0,6 m

   karbonátová c

s karbonáty nad 3 %  v celém profilu

   vyluhovaná v

karbonáty vylouženy ze svrchních 0,6 m

   dystrická d

nasycenost VM < 30 %, V < 20%, VAl > 30 % les

   psefitická y

půdním substrátem je sypký štěrk (terasové štěrky)

   arenická r

zrnitostní složení profilu 1, absence Bv

   pelická p

zrnitostní složení profilu 4, absence Bv, hlavně erozní