REGOZEM - psefitická y

půdním substrátem je sypký štěrk (terasové štěrky)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy