REGOZEM - karbonátová c

s karbonáty nad 3 %  v celém profilu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy