modální m |  fluvická f |  glejová q |  arenická r |  pelická p    modální m

ze středně těžkých substrátů (3)

   fluvická f

ze starých nivních sedimentů s fluvickými znaky

   glejová q

s výraznými znaky hydromorfismu (4.stupeň) objevujícími se níže 0,6 m

   arenická r

z lehčích materiálů (zrnitost 2)

   pelická p

z těžkých substrátů (zrnitost 4,5)