ČERNICE - fluvická f

ze starých nivních sedimentů s fluvickými znaky

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy