ČERNICE - modální m

ze středně těžkých substrátů (3)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy