ČERNICE - pelická p

z těžkých substrátů (zrnitost 4,5)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy