FLUVIZEM - karbonátová c

obsah karbonátů > 3 % do 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy