Systematický soupis půd v ČR


Skupina půd Půdní typ Subtyp Varieta Forma
1. LEPTOSOLY LITOZEM LI m modální
karbonátová
hořečnatá
eutrofní
 
RANKER RN m modální
u umbrický
p podzolový
n melanický
k kambický
d dystrický
t litický
s suťový
eubazický
mesobazický
hořečnatý
eutrofní
Subvarieta: oligotrofní
Subvarieta: mesotrofní
 
RENDZINA RZ m modální
n melanická
k kambická
j chromická
v vyluhovaná
t litická
s suťová
mělce melanická
mesobasická
 
PARARENDZINA PR m modální
n melanická
k kambická
j chromická
g oglejená
v vyluhovaná
t litická
s suťová
r arenická
p pelická
slabě oglejená
mesobasická
 
2. REGOSOLY REGOZEM RG m modální
g oglejená
q glejová
c karbonátová
v vyluhovaná
d dystrická
y psefitická
r arenická
p pelická
eubazická
mesobazická
podzolovaná
slabě (hluboko) oglejená
 
3. FLUVISOLY FLUVIZEM FL m modální
i stratifikovaná
k kambická
g oglejená
q glejová
c karbonátová
y psefitická
r arenická
p pelická
eubazická
mesobazická
slabě glejová
 
KOLUVIZEM KO m modální
g oglejená
c karbonátová
r arenická
p pelická
eubazická
mesobazická
 
4. VERTISOLY SMONICE SM m modální
karbonátová
 
5. ČERNOSOLY ČERNOZEM CE m modální
l luvická
x černická
r arenická
p pelická
b vertická
karbonátová
slabě (hluboko) oglejená
 
ČERNICE CC m modální
f fluvická
q glejová
r arenická
p pelická
karbonátová
zrašeliněná
 
SE m m
   
6. LUVISOLY ŠEDOZEM SE m modální
l luvická
g oglejená
slabě oglejená
 
HNĚDOZEM HN m modální
l luvická
j chromická
g oglejená
p pelická
slabě (hluboko) oglejená
 
LUVIZEM LU m modální
j chromická
g oglejená
d dystrická
r arenická
eubazická
mesobazická
podzolovaná
slabě oglejená
Subvarieta: oligotrofní
Subvarieta: mesotrofní
 
7. KAMBISOLY KAMBIZEM KA m modální
l luvická
n melanická
u umbrická
b andická
j chromická
g oglejená
q glejová
f fluvická
v vyluhovaná
d dystrická
t litická
r arenická
p pelická
y psefitická
s rankerová
KA
me´ me´
ma´ ma´
pe´ pe´
pa´ pa´
dp dp
eubazická
mesobazická
podzolovaná
mělce melanická
mělce umbrická
slabě oglejená
slabě (hluboko) glejová
hořečnatá
eutrofní
Subvarieta: oligotrofní
Subvarieta: mesotrofní
 
PELOZEM PE m modální
n melanická
g oglejená
v vyluhovaná
mělce melanická
slabě oglejená
eubazická
mesobazická
Subvarieta: oligotrofní
Subvarieta: mesotrofní
 
8. ANDOSOLY ANDOZEM AD m modální
   
9. PODZOSOLY KRYPTOPODZOL KP m modální
g oglejený
q glejový
t litický
r arenický
s rankerový
mělce umbrický
slabě oglejený
 
PODZOL PZ m modální
g oglejený
q glejový
t litický
r arenický
h humusový
s rankerový
o histický
železitý
mělce umbrický
humózní
ortštejnový
slabě (hluboko) oglejený
zrašelinělý
kaolinický
 
KAd KAd KAd
   
KPm KPm KPm
   
PZm PZm PZm
   
KA KA me´ me´
ma´ ma´
   
10. STAGNOSOLY PSEUDOGLEJ PG m modální
l luvický
k kambický
q glejový
w hydroeluviovaný
v vyluhovaný
p pelický
pl planický
d dystrický
ma´ ma´
la´ la´
eubazický
mesobazický
podzolovaný
umbrický
kaolinický
Subvarieta: oligotrofní
Subvarieta: mesotrofní
 
STAGNOGLEJ SG m modální
o histický
p pelický
pl planický
zrašelinělý
kaolinitický
eubazický
mesobazický
Subvarieta: oligotrofní
Subvarieta: mesotrofní
 
LU LU m m
06 06
 
11. GLEJSOLY GLEJ GL m modální
f fluvický
w hydroeluviovaný
e povrchový
k kambický
q akvický
o histický
p pelický
pl planický
r arenický
y sulfidický
eubazický
mesobazický
zrašelinělý
kaolinitický
 
12. NATRISOLY SLANEC SC m modální
   
13. SALISOLY SOLONČAK SK m modální
   
14. ORGANOSOLY ORGANOZEM OR f fibrická
m mesická
s saprická
h humolitová
y sulfidická
q glejová
t litická
   
15. ANTROPOSOLY KULTIZEM KU hortická
kypřená
rigolovaná
   
ANTROZEM AN humózní
hlubokohumózní
překrytá
terasovaná
urbická
pelická
arenická
redukovaná
thionická
kontaminovaná
intoxikovaná
oglejená
skeletovitá
glejová