Porovnání stávajících taxonomií


TKSP WRB 2006 Soil Taxonomy 1999, 2006 Référentiel pédologique 1995 Systematic der Boden Deutschlands 1998
LEPTOSOLY > LITOZEM LI lithic Lepptosols LP ENTISOLS ...ents - Lithosols - Syrosem -
LEPTOSOLY > RANKER RN Leptosols LP ENTISOLS ...ents - Rankosols - Ranker -
LEPTOSOLY > RENDZINA RZ rendzic Leptosols LP ENTISOLS ...ents - Rendosols - Rendzina -
LEPTOSOLY > PARARENDZINA PR Calcic Leptosols LP ENTISOLS ...ents - Rendisols - Pararendzina -
REGOSOLY >  REGOZEM RG Regosols RG ENTISOLS Orthents - Régosols - Regosol -
REGOSOLY >  REGOZEM RG Arenosols AR ENTISOLS Psamments - Arénosols - Regosol -
FLUVISOLY >  FLUVIZEM FL Fluvisols FL ENTISOLS Fluvents - Fluvisols - Auenboden A
FLUVISOLY >  KOLUVIZEM KO - - - - Colluvisols - Kolluvisole YK
VERTISOLY >  SMONICE SM Vertisols VR VERTISOLS - Vertisols - - -
ANDOSOLY >  ANDOZEM AD Andosols AN ANDOSOLS - Andosols - - -
ČERNOSOLY >  ČERNOZEM CE Chernozems CH MOLLISOLS Ustolls - Chernosols - Schwarzerden T
ČERNOSOLY >  ČERNICE CC Phaeozems PH MOLLISOLS Udolls - Phaeosols - - -
LUVISOLY >  ŠEDOZEM SE greyic Phaeozems gz PH ALFISOLS Udalfs - Grisols - Lessivés-Griserde -
LUVISOLY >  HNĚDOZEM HN haplic Luvisols ha LV ALFISOLS Udalfs - (Néo) Luvisols - Lessivés-Parabraunerde LL
LUVISOLY >  LUVIZEM LU Albeluvisols AB ALFISOLS Glossudalfs - Luvisols dégradés - Lessivés-Fahlerde LF
KAMBISOLY >  KAMBIZEM KA Cambisols CM INCEPTISOLS - Calcosols, Brunisols - Braunerden B
KAMBISOLY >  PELOZEM PE Cambisols - INCEPTISOLS - Pélosols - Pelosole D
PODZOSOLY >  KRYPTOPODZOL KP entic Podzols et PZ SPODOSOLS - Podzosols - Podsole P
PODZOSOLY >  PODZOL PZ haplic Podzols ha PZ SPODOSOLS - - - (Rosterden) -
STAGNOSOLY >  PSEUDOGLEJ PG .... Stagnosols - aquic... (epts) - Rédoxisols - Stagnosole S
STAGNOSOLY >  STAGNOGLEJ SG gleyic Stagnosols - - - Planosols - - -
GLEJSOLY >  GLEJ GL Gleysols GL AQU... (ents) - Réductisols - Gleye G
ORGANOSOLY > ORGANOZEM OR Histosols HS HISTOSOLS - Histosols - Moore H
SALISOLY > SOLONČAK SK Solonchacs SC SAL.... - Salisols - - -
NATRISOLY > SLANEC SC Solonetzs SN NATR... - Sodisols - - -
ANTROPOSOLY > KULTIZEM KU Anthrosols AT - - Anthroposols transformés - Kultosol Y
ANTROPOSOLY > ANTROZEM AN Technosols TC - - Anthroposols artificiels reconstitués - Plaggenesch, Hortisol, Rigosol, Treposol -

TKSP Průzkum zemědělských půd 1967 Klasifikační systém lesních půd 1965, 1970, 1971 Morfogenetický klasifikační systém 1991 Lesotypologické jednotky
LEPTOSOLY > LITOZEM LI nevyvinutá půda NV syrozem (nevyvinutá p.) SZ litozem LI X, Y, J, Z, (A, F, N) -
LEPTOSOLY > RANKER RN nevyvinutá půda NV ranker RR ranker RN X, Y, J, Z, (A, F, N) -
LEPTOSOLY > RENDZINA RZ rendzina RA rendzina RA rendzina RA J, A, C, X, (W) -
LEPTOSOLY > PARARENDZINA PR rendzina RA pararendzina PA pararendzina PR 1-3, D, B, H, C, X, O -
REGOSOLY >  REGOZEM RG drnová půda DA - - regozem RM 0 M, 1 S -
FLUVISOLY >  FLUVIZEM FL nivní půda NP naplavená půda NP fluvizem FM 1-6 L, 1-5 U, 1 V, 1 G -
VERTISOLY >  SMONICE SM černozem smonice - černozem smonice - smonice SA 1 D -
ČERNOSOLY >  ČERNOZEM CE černozem ČM černozem ČM černozem ČM 1 X, C, H, D, B -
ČERNOSOLY >  ČERNICE CC lužní půda LP - - černice ČA 1 L, U, O, 1 G -
LUVISOLY >  ŠEDOZEM SE černozem illimerizovaná - (černozemní) hnědozem (H) H šedozem SM 1 H, D, O -
LUVISOLY >  HNĚDOZEM HN hnědozem HM hnědozem, parahnědozem HM hnědozem HM 1-2 H, D, O -
LUVISOLY >  LUVIZEM LU illimerizovaná půda IP lessivé-illimerizovaná půda IL luvizem LM 2-5 I, H, O -
KAMBISOLY >  KAMBIZEM KA hnědá půda HP hnědá lesní p., hnědozem HP kambizem KM 1-5 M, K, N, I, S, C, B, D, F, H, W, V (O, P) -
KAMBISOLY >  PELOZEM PE - - pelosol PL pelozem PM 1-3 D, H, O -
PODZOSOLY >  KRYPTOPODZOL KP hnědá p. podzolovaná, rezivá půda - - - kryptopodzol KM 6-7 M, K, (S, F) -
PODZOSOLY >  PODZOL PZ podzol PZ podzol PZ podzol PZ 0 M, K 2-5 M, K, N, 0 O, P, Q, T, G -
STAGNOSOLY >  PSEUDOGLEJ PG oglejená půda OG pseudoglej PG pseudoglej PG 1-6 O, P, Q, T, 0 O, P, Q, T -
STAGNOSOLY >  STAGNOGLEJ SG - - stagnoglej SG - - 1 P, 1 Q -
GLEJSOLY >  GLEJ GL drnoglejová p., glejová p. DP, GL glej GL glej GL (V), G, T, 0 T, 0 G -
SALISOLY > SOLONČAK SK solončak SK solončak SP solončak SK - -
NATRISOLY > SLANEC SC solonec SC solonec SP slanec SC - -
ORGANOSOLY > ORGANOZEM OR rašeliništní půda rašeliništní půda organozem OM 3-9 R, 0 R, (1 G) -
ANTROPOSOLY > KULTIZEM KU antropogenní půda AN antropogenní půda AP kultizem KT - -
ANTROPOSOLY > ANTROZEM AN - - - - antrozem AN - -