Referenční třídy půd

Velké skupiny půd, které vystupují v zahraničních klasifikačních systémech a umožňují české půdy s nimi korelovat; užíváme pro ně nejrozšířenější název jako substantivum s koncovkou – sol;

- jsou seskupovány podle hlavních rysů jejich geneze

- u referenčních tříd se širokým areálem rozšíření mohou být členěny na další úrovni podle hydrotermických režimů používaných v Soil Taxonomy: (kryické), boreální, mesické (termické, hypertermické), perudické, udické, ustické, (xerické, aridické)


1. LEPTOSOLY 5. ČERNOSOLY 9. PODZOSOLY 13. SALISOLY
2. REGOSOLY 6. LUVISOLY 10. STAGNOSOLY 14. ORGANOSOLY
3. FLUVISOLY 7. KAMBISOLY 11. GLEJSOLY 15. ANTROPOSOLY
4. VERTISOLY 8. ANDOSOLY 12. NATRISOLY  

Systematický soupis půd ČR