SALISOLY

Půdy s výraznými znaky zasolení, se salickým diagnostickým horizontem a s obsahem rozpustných solí, vyvolávajícím vodivost nasyceného extraktu > 8 mS.cm-1 do 0,3 m a > 15mS.cm-1 v salickém horizontu, ev. > 4 mS.cm-1 při pH nad 8,5.

Půdní typy Vlastnosti Mapy