PARARENDZINA - pelická p

zrnitostní složení jemnozemě 4

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy