ČERNOZEM - pelická p

v horizontu Ac (alespoň části) zrnitost 4

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy