HNĚDOZEM - chromická j

z těžších substrátů, eolicky obohacených zvětralin vápenců červené barvy (terra rossa) či žlutohnědé barvy (terra fusca)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy