HNĚDOZEM - oglejená g

středně výrazné redoximorfní znaky v hloubce do 0,6 m, hlavně v Bt

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy