KAMBIZEM - dystrická d

nasycenost v Bv VM < 30 % u zemědělských, V< 20% u lesních půd,  vysoká nasycenost hliníkem VAl > 30 %

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy