PSEUDOGLEJ - modální m

nanejvýš litogenní texturní diferenciace, resp. nepropustnost profilu (VM > 30 % u zemědělských, V > 20 % u lesních půd)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy