Hydromorfismus

Klasifikace podle morfologických znaků hydromorfismu v čtyřech rozmezích hloubek v půdním profilu